GÜVENLİKLİ
CEPHE İSKELE
SİSTEMLERİ
Günay İskele, “Kaliteli Ürün, Kusursuz Hizmet” anlayışından hareketle, üretim, kiralama, satış, projelendirme, lojistik ve servis hizmetleri ile müşterilerine her aşamada çözümler sunarak...
TSE ONAYLI
GÜVENLİKLİ İSKELE
SİSTEMLERİ
Günay İskele, TS EN 12810-1 (Güvenlikli İskele Sistemlerine Ait Standart) sahip, güvenlikli iskele sistemleri konusunda alanında uzman köklü bir firmadır...

Günay İskele, “Kaliteli Ürün, Kusursuz Hizmet” anlayışından hareketle, üretim, kiralama, satış, projelendirme, lojistik ve servis hizmetleri ile müşterilerine her aşamada çözümler sunarak...

Yazının Devamı
Günay İskele
Tanıtım Filmi
İskele
Hesaplama
İnşaatınızın Ölçüsünü Girin Teklif Alın!
Cephe Genişliği
Cephe Yüksekliği
Cephe Sayısı
SIKÇA SORULAN SORULARTümünü Göster
İskele kurulum elemanı belgesi almak isteyenler nasıl...

İskele Kurulum Elemanı Branşında Yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler www.myk.gov.tr internet adresinden yetki almış olan eğitim kurumlarına ulaşmak suretiyle online başvuru yapabilirler. İlgili internet sitesinden başvuru yaptıktan sonra teorik, mülakat ve uygulamalı sınavlara girerek teorik sınavdan %60, mülakattan %70 ve uygulamadan da %80 başarı sağlamaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavı için eğitim ön şartı bulunmamaktadır.

İskele yüksekliğinin 13,5 metreyi aştığı hallerde,...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğin en önemli getirilerinden birisi de iskeleye ait hesap ve detay çizimlerin yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilmesidir. Ahşap iskelelerin statik hesapları ile detay çizimlerinin ilgili proje müellifince yapılması ve ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilmesi tebliğ ekinde belirtilmektedir. Statik hesapların yapılabilmesi ve ilgili idareye teslim edilebilmesi için malzeme niteliklerinin(taşıma kapasitesi/dayanım) belirli olması gerekmektedir. Dayanımı belli olmayan herhangi bir ahşap malzemenin kullanılması güvenli çalışma açısından uygun değildir. Dolayısıyla dayanımı belli olan sınıflandırılmış keresteler iskele çalışmalarında kullanılmalıdır. Ahşap iskeleler ile ilgili standart çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yürütülmektedir. İskele yüksekliği 13,5 metreden daha az olduğunda eğer ahşap iskele kullanımı tercih edilecekse, hazırlanmakta olan standarda uygun iskeleler kurulacaktır. Dolayısıyla maliyetin düşürülmesi için ahşap iskele kullanımına kaçınılması gibi bir durum olmayacak ve kurulum kolaylığı ve kullanım ömrü gibi kriterler de dikkate alındığında çelik/alüminyum iskeleler tercih sebebi olabilecektir.

Cephe iskelesinin yapıya bakan iç taraflarında korkuluk...

Korkulukların amacı çalışan düşmesinin önlenmesidir. İskele ön ve kısa kenarlarında korkuluklar ve topuk levhaları yer almaktadır. Yapıya bakan taraflarda ise çalışanın düşmemesi için iskelenin yapıya mümkün olduğunca yakın kurulması esastır. Yapılan çalışmanın niteliğinden ya da iskelenin kurulduğu çalışma yüzeyinden dolayı iskele çalışanın düşmesine neden olabilecek bir açıklık bırakılarak kurulmak zorunduysa, düşmeye karşı mutlaka tedbir alınmalı ve öncelikle toplu korunma tedbirlerine başvurulmalıdır. Korkulukların kullanılması, yapıya doğru çıkma platformların oluşturulması gibi tedbirler ile düşmeye karşı korunma sağlanmalıdır. Her zaman risk değerlendirmesi dikkate alınmalı, alınan tedbirlerin yeni riskler ortaya çıkarmamasına dikkat edilmelidir.

Standartlara uygun bir iskelede düşmeye karşı kişisel...

Alınacak önlemlerde toplu korunma tedbirlerine öncelik verilmesi esastır. Toplu korunma tedbirlerinin riski tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği vb. durumlarda ise kontrol hiyerarşisinin son basamağı olan kişisel koruyucu donanım kullanımına başvurulmalıdır.(Bknz. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, EK-4, Yüksekte Çalışma). İskelelerde düşme riskine karşı toplu korunma korkuluk sistemleri ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra örneğin asma iskelelerde korkuluklarla birlikte çalışanların tam vücut emniyet kemerlerini düşey yaşam hattına bağlaması da zorunludur. Cephe iskelelerinin kurulum ve söküm aşamalarında düşmeye karşı geçici platform ya da geçici korkuluk veya benzeri sistemler kullanılarak düşmeye karşı bir üst katın korkulukları yerleştirilerek toplu korunma tedbirlerine başvurulmaktadır.(Bu sistemlerin yerleştirilmesi sırasında da KKD kullanımı gerekebilmektedir.) Bu sistemler uygulanamıyorsa, kurulum ve söküm işlemlerinde uygun noktalara bağlanmış kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Standartlara uygun, güvenli şekilde kurulmuş bir cephe iskelesinde ise korkuluklar ve diğer hususlar eksiksiz yer aldığından toplu korunma tedbirleri sağlanmış olmaktadır. Ancak bu noktada mevcut tedbirlerin yeterliliği sorgulanmalı ve düşmeye karşı KKD kullanımına karar verilmesinde; çalışma ortamı, çevre koşulları, kullanılan alet ve iş ekipmanları, çalışanın fiziksel özellikleri vb. kriterler göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesi esas alınmalıdır.

Kurma, kullanma ve sökme planı kimler tarafından...

Kurma, kullanma ve sökme planının dayanağı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'dir. Bu plan seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Ayrıca planın iskele ilgili detay bilgilerini içeren standart bir form şeklinde hazırlanabileceği yönetmelik hükmünde belirtilmektedir.

Planda aşağıdaki hususlar yer alabilir:

 • İskele ile ilgili bilgiler (Türü, yük ve genişlik sınıfları vb.),
 • İskelenin kurulacağı yapı ve çevreye ait bilgiler (yaya ve araç trafiği, kazı çalışmaları, yüksek gerilim hatları, zemin koşulları, bağlandığı yapının durumu vb.),
 • Yüksekte çalışma sırasında çalışan düşmesi, malzeme düşmesi ve diğer risklere karşı alınması gereken önlemler,
 • Üreticiden temin edilen kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar da dikkate alınarak kurulum ve söküm işlemlerinin hangi sıralamaya göre yapılması gerektiği,
 • İskele malzemelerinin istiflenmesi, taşınması, kaldırılması ve indirilmesi sırasında dikkat edilecek hususlar (malzeme düşmesi, ergonomi vb.),
 • Ankrajla ilgili hususlar ( Malzeme bilgileri, yapı üzeri ankraj noktaları/modeli vb.)
 • İş ekipmanları, el aletlerinin güvenli kullanımı,
 • İskelenin kurulumu sırasında, iskele üzerinde çalışma boyunca ve söküm sırasında güvenli çalışma yöntemleri,
 • İskelenin bileşenlerinin düzenli olarak ve söküm sonrası kontrolü ile ilgili hususlar,
 • Düzen ve temizlik,
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri (kullanılması gereken işaretler, işaretlerin asılacağı yerler vb).

KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL UYARI

YASAL UYARI
Günay İskele Web Sitesi'ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Günay İskele'a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme koşullarını kabul etmiş olursunuz.

Günay İskele, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her türlü koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek kalmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Web sitesinde yer alan her türlü içerik, resim ve açıklama sadece duyuru ve bilgi verme amaçlı olarak sağlanmakta olup; bu bilgilerin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte yeterlilikleri garanti edilmemekte herhangi bir zamanda tam, güncel, doğru ve eksiksiz olduğu konusunda taahhüt verilmemektedir. Bu nedenle web sitesinde yer alan içerikteki eksikliklerden ya da bu içeriklere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan Günay İskele sorumlu tutulamaz.

Güncel ve geçerli bilgiler için Günay İskele ile temasa geçebilirsiniz.


GİZLİLİK
Web sitesinde paylaşmış olduğunuz bilgileriniz (CV Gönderme, İş Başvurusu ve Diğer Paylaşılan Her şey.) sisteme kaydedilmekte ve Günay İskele gizlilik politikasına uygun olarak muhafaza edilmektedir. Günay İskele web sitesine giren ve sitede paylaşılan her bilgi, her ziyaretçi için geçerli olmakla birlikte, paylaştığı kişisel bilgilerin çeşitli araştırmalarda ve değerlendirmelerde kullanılabileceğini kabul etmiş sayılmaktadır.


FİKRİ MÜLKİYET
Aksi belirtilmediği takdirde işbu sitede yer alan bilgi, içerik, logo ve görseller ile yazılımların fikri mülkiyeti ve/veya telif hakları Günay İskele'a aittir. Günay İskele tüm bu haklarını saklı tuttuğundan, yazılı izni olmadıkça bunların kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, değiştirilmesi, dağıtılması ve/veya satılması yasaktır.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Sitemizde yer alan her türlü grafikler ve/veya tüm içerik Günay İskele tarafından genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu internet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Günay İskele sorumlu değildir.

Web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi halinde Günay İskele, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmemekte; bu hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır.

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihlallerde, Türkçe olarak yazılmış olan Yasal Uyarı ve Gizlilik metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Günay İskele her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.